Innovatie is gekozen verandering

Denkt u actief na over innovatieve oplossingen voor de toekomst? Durft u nieuwe wegen in te slaan? Wij helpen u om samen uw unieke innovatieroute uit te stippelen. Op basis van een goede voorbereiding gaan we aan de slag: een heldere visie vormt het vertrekpunt.

Onze werkwijze

Wij stellen de markt èn de gebruiker centraal. Samen onderzoeken we waar de toegevoegde waarde ligt. Dat vormt het uitgangspunt voor zinvolle innovatie. Een uitgekiend ontwerp, perfecte detaillering, hoogwaardige engineering en goede begeleiding van productie-opstart en implementatie zijn belangrijke bouwstenen voor uw succes op de markt.

Onze expertise bestrijkt het hele innovatieproces. Samen toetsen we elke stap zorgvuldig aan de context van uw vraagstuk en stellen we uitgangspunten waar nodig bij.

 

npk design is NEN ISO 9001 gecertificeerd

Op basis van analyses van gebruikers, van de markt en van uw bedrijf kijken we samen waar kansen voor ontwikkelingen liggen. Tijdens workshops definieert u de innovatiefocus, wij begeleiden en faciliteren hierbij. Hiermee creëren we consensus en uitgangspunten waarmee we uw project richting geven. Het vormt het vertrekpunt voor ieder ontwikkelproces.

Met design research identificeren wij de voorwaarden voor succesvolle innovatie. We passen verschillende onderzoekstechnieken toe, waarbij de nadruk ligt op creatieve, kwalitatieve methoden. Dit levert ons waardevolle inzichten op. De concrete vertaling naar een nieuwe propositie is de volgende stap.

 • Brand strategy
 • Business model innovation
 • Strategy workshops
 • Reframing workshops
 • Trend research
 • Product portfolio analyses
 • Competitor research and analyses

Oplossingen staan niet op zichzelf, ze zijn ingebed in een systeem. Waar en op welke wijze wordt waarde gecreëerd in het systeem? Vaak zijn nieuwe business concepten en verdienmodellen nodig om hier optimaal op in te spelen.

Met een combinatie van design thinking en business thinking halen we uit verschillende scenario’s de beste oplossing voor bedrijf en gebruiker. Een complexe en interessante puzzel waarbij de belangen van alle stakeholders in kaart worden gebracht. Een proces dat leidt tot verrassende inzichten.

 • User insights
 • Customer journeys
 • Service Blueprint
 • User testing
 • Future vision
 • Roadmapping
 • Touchpoint Briefings

Een goed idee is nog geen werkende oplossing. Om alle aspecten uit te ontwikkelen zijn vaak meerdere disciplines nodig. Wij werken met plezier samen met ons netwerk van toegewijde specialisten.

Onze aanpak levert succesvolle producten en diensten op, vaak bekroond met internationale designprijzen. Daarom werkt een groot aantal opdrachtgevers langdurig met ons samen. Voor ons is dat de ultieme blijk van waardering.

Product design

Een team van ontwerpers en engineers genereert, intuïtief en analytisch, op basis van de eerder geformuleerde propositie concepten voor het te ontwerpen product. Met inzet van visualisatie- en prototypingtechnieken testen, verfijnen en communiceren we het nieuwe concept in een iteratief proces.

Design engineering

Vanaf het begin van een project werken onze ontwerpers in hetzelfde team met onze engineers om ook technisch de beste oplossing te vinden voor het product. Door uitwisseling van kennis en ervaring worden onderdelen en samenstellingen optimaal op elkaar afgestemd.
Onze engineers werken technische concepten uit tot een prototype of seriematig product. We stemmen CAD-systemen van de opdrachtgever, toeleverancier en npk design op elkaar af voor een efficiënte overdracht.

User Interface Design

Met een heldere en makkelijk te begrijpen interface tussen product of ander touchpoint en gebruiker is het leven een stuk aangenamer. Of het gaat om klassieke bediening met knoppen, een app of een beeldscherm met toetsenbord, via verschillende mogelijke concepten voor menustructuur en grafische lay-out optimaliseert ons team de interactie. Het voorleggen van simulaties aan potentiële gebruikers is ingebed in de routine van ons ontwerpproces.

Prototyping

Prototyping is een belangrijk onderdeel van alle fasen van ons ontwerpproces. We verkrijgen hierdoor inzicht in de conceptuele, esthetische en technisch-functionele aspecten van het ontwerp.
De npk faciliteiten om snel en eenvoudig te kunnen prototypen worden op allerlei manieren ingezet. Zo hebben we een uitstekend uitgeruste werkplaats, waar we functionele modellen maken om werkingsprincipes te testen, maar ook visuele modellen en zelfs prototypes die qua uiterlijk niet van het eindproduct te onderscheiden zijn. Ook werken we met experience prototyping, bijvoorbeeld door rollenspel, paper prototyping en interieur mock-up’s.

Communication design

Voor iedere propositie moet worden nagedacht over de merkuitstraling en over de interactie met de gebruiker. Daarom hebben we grafisch ontwerpers in ons team. Onze kennis van grafisch ontwerp omvat zowel branding als information design. Of het nu gaat om digitale of analoge uitingen, onze expertise ligt op het gebied van brand communication, product graphics, packaging, handleidingen en bewegwijzering.

De time to market voor nieuwe producten en diensten is belangrijk. Dat vraagt om een goede aansluiting van het ontwikkelingsproces op de realisatie. Wij ondersteunen bij het faciliteren van pilots en het uitbesteden van de productie van gereedschappen, onderdelen, sub-assemblies of hele producten.

Bij de introductie van uw dienst of product is vroege gebruiksevaluatie waardevol. Ook hier bieden wij ondersteuning. Wij zetten gebruikersonderzoeken op waarmee we belangrijke informatie genereren bij de doelgroep. Deze eerste gebruikservaringen dienen ter optimalisatie van uw propositie.

 • Pilot facilitation
 • Usability evaluation
 • Production startup
 • 0-series
 • Tooling
 • Testing
 • Homologation
 • Certification