In 2050 volledig circulair

De circulaire gemeente

Het programma ‘Circulaire-economie’ is door de overheid in 2016 gelanceerd. De doelstelling van dit programma is zeer ambitieus: een volledige circulaire-economie in 2050. De overheid hoopt door in te zetten op circulariteit de klimaatverandering tegen te gaan.

De overheid onderkent het belang van circulair inkopen en aanbesteden om klimaatverandering tegen te gaan. Voor gemeenten betekent dit dat inkopen en aanbestedingen niet langer alleen gaan om (de laagste) prijs, maar vooral om efficiënt gebruik van grondstoffen en het realiseren van een positieve impact op het milieu.

De impact van de regelgeving over circulariteit voor gemeenten is groot. De omslag naar een circulaire-economie dwingt gemeenten om producten te kiezen die circulair zijn ontworpen.

In het whitepaper lees je alles wat je moet weten over de principes van circulariteit en de kansen in straatmeubilair voor gemeenten.

We deep diven in de volgende onderwerpen:

✅ In 2050 volledig circulair
✅ Circulariteit / begrippenlijst
✅ Impact gevolgen voor gemeenten
✅ Kansen circulair straatmeubilair

Download whitepaper

‘De circulaire gemeente – in 2050 volledig circulair’