Duurzaam energie opwekken en groene waterstof produceren

H2arvester

Circulaire landbouw komt in beeld met H2arvester


H2arvester is een prachtig voorbeeld van een systeeminnovatie waar npk design vanaf de allereerste minuut bij betrokken is. H2arvester, letterlijk ‘waterstofoogster’, is een mobiel systeem met zonnepanelen dat duurzame energie opwekt en groene waterstof produceert. Met een veelheid aan toepassingen levert H2arvester een interessante oplossing voor een circulaire landbouwsector.

H2arvester by npk design

H2arvester in potentie dé agrarische bijdrage aan de energietransitie

In de jaren dat er een rustgewas op een perceel groeit, worden verrijdbare zonnepanelen ingezet om zon te oogsten en om te zetten naar waterstof. Omdat het een mobiel systeem is, verliest de boer geen landbouwgrond. Er is zelfs sprake van dubbeloogst aangezien boeren met H2arvester naast de reguliere opbrengst ook zonne-energie oogsten.

Op de boerderij wordt deze zonne-energie met behulp van een electrolyser omgezet in groene waterstof en warmte, die vervolgens lokaal worden benut. Uit onderzoek blijkt dat de boer in ieder geval in zijn eigen energie voorziet en vrijwel zeker ook in de energie van het dorp of nabij gelegen industrie. Met de restwarmte die vrijkomt uit de electrolyser kunnen bijvoorbeeld gewassen worden gedroogd (gras, bollen of aardappelen).

H2arvester by npk design
H2arvester by npk design

Design, design thinking en consultancy

H2arvester als project is een prachtige uitdaging. Onze ervaring, manier van werken en de denkwijze in productontwikkelingstrajecten, zetten we in op het toepassingsgebied van systeeminnovaties. Zoals vaak bij grote projecten, voelen we ons in het H2arvester project als een spin in het web. We creëren een speelveld, brengen stakeholders samen, faciliteren brainstormsessies, maken gebruik van design thinking om onderzoek uit te voeren. Vervolgens zijn we zijn sterk in het visualiseren en presenteren van resultaten en zijn onze productoplossingen industrieel maakbaar.

Het idee van H2arvester won de competitie van RVO voor ‘Beste idee voor toepassing van zonnestroom in agrarisch gebied’. Vervolgens zijn in opdracht van Cleantech Regio, RVO en het H2GO-programma Goeree-Overflakkee diverse haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd, allemaal met positieve resultaten. Inmiddels zoeken we ontwikkelpartners die geld en energie willen stoppen in de realisatie van prototypes en eerste series.

Voor meer informatie zie ook h2arvester.nl

H2arvester by npk design

meer projecten