Aangenaam leven in stedelijk woongebied

Gemeente Rotterdam

Visie op openbare ruimte: Rotterdamse Stijl


Gemeente Rotterdam is samen met npk design de uitdaging aangegaan om een stadsbreed plan voor de inrichting van de openbare ruimte op te stellen. Uitgangspunten van het plan: Rotterdam als stad aangenamer maken om in te werken, te leven en te recreëren. Een aantrekkelijke omgeving realiseren waarin het zowel in visuele als in praktische zin prettig is om te verblijven.

Rotterdamse Stijl by npk design

Op basis van de uitgangspunten voor de Rotterdamse Stijl is een visie ontwikkeld voor het straatmeubilair. Robuust, helder en van menselijke maat. Dit onderstreept de no-nonsense mentaliteit van de stad.

Rotterdamse Stijl by npk design
Rotterdamse Stijl by npk design
Rotterdamse Stijl by npk design

“De openbare ruimte is de verbindende factor tussen architectuur, mens en mobiliteit. Het is de lijm tussen wonen, werken en recreëren. Een heldere visie op de openbare ruimte bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van leven in de stedelijke omgeving. Groen, schoon, veilig en multifunctioneel zijn begrippen die de mens aanspreken. Een consistente vormgeving, voor de mens herkenbaar uitgewerkte structuren en een heldere programmering van activiteiten vormen de basis voor succesvolle oplossingen.” 

Wolfram Peters
managing partner npk design

Straatmeubilair ‘Rotterdamse Stijl’

Nadat de visie van de Rotterdamse Stijl voor alle betrokken partijen helder was, hebben wij deze verder uitgewerkt in een toolkit straatmeubilair. De toolkit biedt ontwerpers en beheerders een selectie van materialen en basisuitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte. Hierin worden de grote lijnen, typerend voor Rotterdam, benadrukt. Op de grote lijnen (straten), ertussen en ernaast wordt ruimte (pleinen en parken) gecreëerd. Ruimte voor interactie, warmte en menselijke maat. Het Handboek staat voor een heldere, eenduidige en kwalitatief hoogwaardige familie van straatmeubilair en bestratingsmaterialen die de identiteit en herkenbaarheid van de Rotterdamse buitenruimte vergroot.

Rotterdamse Stijl by npk design

Modellen en prototypes

Ook bij projecten voor public space vinden wij prototyping van groot belang. Onze modelwerkplaats speelde bij het project Rotterdamse Stijl dan ook een grote, onmisbare rol.
Om beslissers en betrokken partijen een goed beeld te geven van onze ontwerpen zijn maquettes gemaakt. Dat maakt een discussie over de inrichting van verschillende gebieden en de consistentie in vormgeving een stuk concreter.

Rotterdamse Stijl by npk design
Rotterdamse Stijl by npk design
Rotterdamse Stijl by npk design
Rotterdamse Stijl by npk design
Rotterdamse Stijl by npk design

Wij zijn erg trots op de stadsbrede herkenbaarheid van het meubilair op straat. Het sluit perfect aan op de visie van het team.

Meer informatie

Meer informatie over dit project?
Nieuwsgierig naar wat npk design voor u kan betekenen?
Neem dan gerust contact op met Herman van der Vegt.

Herman van der Vegt

meer projecten